ku娱乐游戏

校园文化

当前位置:首页>>学校概括>>校园文化

六月十三日的献辞

ku娱乐游戏:发布时间:2005-04-20   浏览次数:0

宽恕时光          
记忆              
七千三百天        
雕塑一本青铜的书  
风                
在阅读            
隔着遥远的时空    
你熟悉的声音      
来了              
我的陌生的脸孔    
浮现              
二十年            
为了一瞬间        
我收藏大海        
收藏美丽          
我是画卷里的一只鸟
迁徙心灵的左岸    
我有三百对翅膀    
三百种飞翔的姿态  
我有三百首诗      
写一生的爱情      
我背负你到少女    
一个永远的少年    
……            
  
ku娱乐游戏(中国)控股有限公司